Video 01.12.2020.

Jasna Bošnir - prezentacija projekta

„Istraživanje utjecaja klimatskih promjena na razvoj plijesni, mikotoksina i kvalitetu žitarica s prijedlogom mjera“

Treći međunarodni Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane „Hrana, zdravlje i klimatske promjene“ Jasna Bošnir - prezentacija projekta