Je li moguće dokazati povezanost onečišćenja iz okoliša s pojavom karcinoma?

Ukoliko želite direktan odgovor, unesite svoju e-mail adresu.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Pitanja: 

Poštovani,

je li moguće dokazati povezanost onečišćenja iz okoliša s pojavom karcinoma? Naime, jedan od susjeda ispušta kanalizaciju po ulici koja se slijeva niz brijeg i za očekivati je i da prodire kroz zemlju. Uz cestu je nas povrtnjak. Također susjed s donje strane cijelu sezonu grijanja loži samo ivericu a dim se koncentrira oko naše kuće. Kako u kući bolujemo od teških bolesti, a sada trenutno i od karcinoma (jedan član obitelji je već umro od karcinoma) zanima me povezanost ovih uzročnika sa pojavom zloćudnih ili teških autoimunih bolesti. Kako smo kontaktirali i sanitarne inspekcije i komunalne redare, bez uspjeha, molimo Vaš savjet kome se obratiti za pomoć. Hvala unaprijed.

 
Odgovor: 

Poštovani,

pozdravljamo Vašu visoku razinu svijesti po pitanju utjecaja okoliša na zdravlje i podržavamo Vas u daljnjem osvještavanju unutar Vaše zajednice. Ipak, u svrhu utvrđivanja i iskaza udjela povezanosti utjecaja čimbenika iz okoliša na razvoj kroničnih stanja ili zloćudnih bolesti potrebna su i kompleksna istraživanja i praćenje kontaminanata i u okolišu (vodi, zraku, tlu) i u samim ljudima. Većina ovih istraživanja financiraju se  kroz pojedine znanstvene projekte i nažalost za sada nisu dio redovnih postupanja unutar zdravstvenog sustava RH. Prilikom ovih istraživanja utjecaja okoliša na zdravlje prate se rezultati svih mjerenja rizičnih čimbenika, u ovom slučaju vanjskom i unutarnjem zraku stambenog objekta, kontaminanti u otpadnim i površinskim slijevnim vodama i odrednice izloženih osoba poput zdravstvenog stanja, dobi, spola, načina prehrane, profesije itd. 

Propusti u održavanju sustava zbrinjavanja otpadnih voda, mogu posljedično dovesti do onečišćenja tla i podzemnih voda. U gradu Zagrebu kontinuirano se provode praćenja točaka na pijezometrima u svrhu kontrole podzemnih voda. Upravitelj vodovodnim sustavom i odvodnjom dužan je postupati na temelju internih i kontrola vanjskih laboratorija. Nadalje, uporaba krutih goriva u kućanstvima poznati je čimbenik onečišćenja unutarnjeg i vanjskog zraka i rizični čimbenik za zdravlje izloženih, posebno već od ranije kronično oboljelih osoba. Moguće je napraviti provjeru kvalitete unutarnjeg zraka u Vašem životnom prostoru ili analizu tla iz Vašeg povrtnjaka ili zraka Vašeg kućanstva kako bi se provjerili osnovni parametri mikrobiološki i kemijski u tlu i zraku. Međutim, kako ne postoje potpuno propisane vrijednosti u zakonskim propisima teško će biti ocijeniti rezultate mjerenja i rezultate analiza, koji imaju i svoje financijske aspekte, u eventualno mogućem sudskom sporu. 

Preporučamo ukoliko u Vašem susjedstvu više osoba ima isti problem da se prvo obratiti nadležnom mjesnom odboru radi pomoći u komunikaciji prema službama održavanja i nadležnih gradskih ureda za zdravlje, prostorno planiranje, komunalno i druge u Gradu/županiji. Ujedno smo slobodni uputiti Vas i na Ured Pučke pravobraniteljice budući da isti ima visoku razinu svijesti o pitanjima utjecaja okoliša na zdravlje i nastoji uvesti promjene u zakonodavni okvir vezano za ova pitanja u svrhu osiguranja jednakosti svim građanima. 

U slučaju daljnje potrebe pojašnjenja obratite nam se radi dodatnih informacija.

Republika Hrvatska
Pučki pravobranitelj
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb
 

Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju