Novost 22.07.2022
Izdavanje mišljenja o smještaju u jednokrevetnu sobu u studentskom domu zbog zdravstvenih razloga za ak. god. 2022/2023
Image
studentski dom

Služba za školsku i adolescentnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ (dalje u tekstu: Zavod) primat će dokumentaciju za smještaj u jednokrevetne sobe u studentskom domu zbog zdravstvenih razloga za akademsku godinu 2022./2023.

Zahtjevi i medicinska dokumentacija (ne starija od 12 mjeseci) šalju se na adresu:

NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“

Služba za školsku i adolescentnu medicinu

- za Povjerenstvo

Mirogojska cesta 16

10000 Zagreb

Rok za dostavu molbi i zdravstvene dokumentacije je srijeda, 31. kolovoza 2022. godine

MOLIMO STUDENTE DA NA ZAMOLBI NAPIŠU OSOBNE PODATKE (ime, prezime, adresa, adresa e-pošte, telefon) TE FAKULTET KOJI STUDIRAJU.

Cilj postupka je napraviti listu studenata prema težini zdravstvenih teškoća, a bez kontraindikacija za smještaj u jednokrevetne sobe u studentskom domu.

Postupak provodi Povjerenstvo specijalista školske medicine.

 Tko može podnijeti molbu?

  • učenici koji su završili srednju školu tekuće školske godine (brucoši, prva prijava za dom);

  • studenti fakulteta i visokih učilišta.

Povjerenstvo će utvrditi listu studenata prema težini zdravstvenih teškoća te listu studenata kojima se ne preporučuje smještaj u jednokrevetnu sobu zbog zdravstvenih kontraindikacija. Liste će biti dostavljene Studentskom centru koji ih objavljuje na svojim mrežnim stranicama (abecednim redom, radi zaštite privatnosti studenata).

Prigovor na odluku Povjerenstva

Student koji je nezadovoljan stručnim mišljenjem Povjerenstva specijalista školske medicine Zavoda može u roku od osam (8) dana od objave liste studenata podnijeti prigovor

elektroničkom poštom na adresu: pisarnica@stampar.hr

ili prigovor osobno dostaviti na adresu:

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar"
Služba za školsku i adolescentu medicinu, Stručni kolegij
Mirogojska cesta 16, 10000 Zagreb

Stručni kolegij Službe za školsku i adolescentnu medicinu razmatra prigovor i po provedenom postupku donosi stručno mišljenje u roku od osam (8) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Mišljenje Stručnog kolegija Službe za školsku i adolescentu medicinu Zavoda dostavlja se podnositelju prigovora na naznačenu elektronsku adresu iz prigovora ili poštom preporučeno na adresu prebivališta/boravišta.

Stručno mišljenje Stručnog kolegija Službe za školsku i adolescentu medicinu jest konačno.

Prednost smještaja u jednokrevetne sobe imaju oni studenti s rangirano težim zdravstvenim teškoćama, kojima će boravak u jednokrevetnoj sobi olakšati brigu o bolesti, a da boravkom u samostalnom smještaju ne izlažu riziku vlastito zdravlje. 

(Bolesti i stanja za koja nije preporučen smještaj u jednokrevetne sobe zbog potencijalne ugroze zdravlja i/ili života jesu: epilepsija, šećerna bolest, srčane tegobe, recidivirajuće sinkope, vrtoglavice te druge bolesti i stanja za koje Povjerenstvo utvrdi postojanje kontraindikacija za traženi smještaj).

Služba za školsku i adolescentnu medicinu