Novost 01.12.2023
Međunarodni dan osoba s invaliditetom, 3. prosinca
Image
Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježava se 3. prosinca svake godine s osnovnim ciljem razumijevanja pitanja invaliditeta i mobiliziranja podrške za ostvarenje dostojanstva, prava i dobrobiti osoba s invaliditetom te poboljšanja kvalitete njihovog života. Na taj se način ublažavaju posljedice socijalne isključenosti, ali i senzibilizira javnost na prisutnost osoba s invaliditetom u zajednici i probleme s kojima se svakodnevno susreću, ali s naglaskom na mogućnosti kojima raspolažu. Potpisivanjem Konvencije o pravima osoba s invaliditetom 2007. godine Republika Hrvatska se obvezala da će poštivati odredbe između ostalog i one koje se tiču prava na rad i zapošljavanje, pristupačnost, zdravlje, obrazovanje, osposobljavanje i rehabilitacija i neovisno življenje i uključenost u zajednicu uz osiguravanje razumne prilagodbe i bez diskriminacije. Procjenjuje se kako oko 16% svjetske populacije živi s nekim oblikom invaliditeta, više od 1.3 milijarde ljudi danas ima značajan invaliditet. Prema podacima Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo u Gradu Zagrebu (4.9.2023.) živi 116.979 osoba s invaliditetom, što čini 15,2 % ukupnog stanovništva grada, od čega je 50,3% muškaraca, a 49,7% žena. Prema dobi, udio djece s teškoćama u razvoju i mladih osoba s invaliditetom do 19 godine života iznosi 11,2%, u radno-aktivnoj dobi od 20 do 64 godine 9,9% dok je najviše osoba s invaliditetom u dobi od 65 i više godina - 34,4%. Višestruka oštećenja, oštećenja lokomotornog sustava i oštećenja središnjeg živčanog sustava čine najčešće vrste oštećenja kod osoba s invaliditetom s područja Grada Zagreba.

Obilježavanjem Međunarodnog dana osoba s invaliditetom naglašava se potreba promicanja aktivnog sudjelovanja osoba s invaliditetom poduzimanjem akcija značajnih za ostvarenje Programa održivog razvoja do 2030. godine. Ove godine vodeća tema je „Ujedinjeni u akciji spašavanja i postizanja ciljeva održivog razvoja za, s i od strane osoba s invaliditetom”. Cilj je skrenuti pozornost na značajnu ulogu društva i lokalne zajednice za ostvarenja promjena koje će omogućiti ostvarenje i unaprjeđivanje socijalne kohezije te stvaranja pravednijeg svijeta za osobe s invaliditetom. Navedenim Programom je predviđeno osnaživanje osoba s invaliditetom za inkluzivan, pravedan i održiv razvoj, s naglaskom „nikoga ne ostavljati iza sebe“ te prepoznaje invalidnost kao sveobuhvatnu temu koja se razmatra u provedbi 17 Ciljeva održivog razvoja. Osobe s invaliditetom se izričito spominju u područjima Programa održivog razvoja koja se tiču ljudskih prava, ranjivih skupina, obrazovanja, zapošljavanja, smanjenja siromaštva, inkluzivnih gradova, instrumenata provedbe i podataka. Misija Svjetske zdravstvene organizacije je poboljšanje kvalitete života te promicanje i zaštita prava i dostojanstva osoba s invaliditetom kroz nacionalne, regionalne i globalne napore kao i podizanje svijesti o veličini i posljedicama invaliditeta za osobu i društvo u cjelini. Pravo na sudjelovanje u javnom životu bitno je za stvaranje stabilne demokracije, aktivnog građanstva i smanjenja nejednakosti u društvu. Po prvi puta, ove godine obilježava se i Tjedan prava osoba s invaliditetom od 27. studenog do 4. prosinca s ciljem podizanja svijesti i poticanja na javnu raspravu kako bi se osobama s invaliditetom osigurala ravnopravnost u zemljama članicama EU obitelji. U obilježavanje Tjedna uključit će se nekoliko parlamentarnih odbora EU: Odbor za razvoj, Odbor za predstavke, Odjel za zapošljavanje i socijalna pitanja, Pododbor za ljudska prava, Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova i drugi. U Hrvatskoj je 1. srpnja ove godine donesen Zakon o osobnoj asistenciji, dok se stupanje na snagu Zakona o inkluzivnom dodatku očekuje 1. siječnja 2024. godine. U inkluzivnom dodatku objedinjuju se prava iz više različitih zakona: pravo na osobnu invalidninu, pravo na doplatak za pomoć i njegu, pravo na doplatak za dijete u uvećanom iznosu koji se ostvaruje na temelju oštećenja zdravlja težeg ili teškog invaliditeta sukladno zakonu o doplatku za djecu i pravo na novčanu pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom.


Pripremila: Marija Škes, mag. educ. reh., Odjel za promicanje zdravlja Službe za javno zdravstvo