Novost 20.12.2022
Na zajedništvu i solidarnosti počiva naša budućnost
Image
Solidarnost

U suvremenom društvu čovjek ne živi kao izolirani pojedinac. Upućenost jednih na druge, bez obzira na međusobne razlike, od opće je koristi za napredak, kako pojedinca tako i društva. Upravo i tema ovogodišnjeg Međunarodng dana ljudske solidarnosti u prvi plan stavlja podizanje svjesnosti o nužnosti ljudske solidarnosti u smanjenju ekonomskih i društvenih problema. Suradnja i komunikacija s drugim i različitim ljudima, pod pretpostavkom međusobnog upoznavanja i razumijevanja, u cilju su zaštite prava i očuvanja dostojanstva pojedinca, eliminaciji nasilja, terora i suzbijanja neprijateljstava te diskriminacije po bilo kojoj osnovi, rješavanja problema ljudi i osiguranja života dostojnog čovjeka.

Opća skupština Ujedinjenih naroda je 22. prosinca 2005. godine, u rezoluciji 60/209, navela solidarnost kao jedan od temeljnih i univerzalnih vrijednosti na kojima bi se trebali graditi odnosi između naroda. Stoga je odlučila proglasiti 20. prosinca Međunarodnim danom ljudske solidarnosti kao podsjetnik na važnost solidarnosti za uspješno ostvarivanje međunarodnih ugovora o socijalnom razvoju, uključujući i programe djelovanja, međunarodnih konferencija i multilateralnih sporazuma.

Ljudi žive sve duže, ali ne i sretnije – rade da bi živjeli, a na kraju rade, a zaborave živjeti. Svatko je od nas jedinstven. U svakom čovjeku ima jedna duboka samoća...ali samoća će postati podnošljivom ako smo u dodiru s drugima. Bez te duhovne povezanosti ostajemo posve sami i u svojoj obitelji, usred ljudi, u prepunim trgovinama i prenatrpanim ulicama.

Prosinac je mjesec ljubavi, darivanja, sabiranja rezultata – ostvarenih ciljeva i onih neostvarenih, davanja obećanja, želja…Okrenimo se oko sebe, nečije nas oči traže, nečije se ruke pružaju da nas dotaknu, netko nas treba…Razmislimo kako iz tog razdoblja možemo krenuti jači i bolji u novu godinu.

Čovječe nisi stvoren za industriju i proizvodnju, za konto i potrošnju. Stvoren si da budeš čovječniji. Stvoren si za svjetlo, za radost, da se smiješ i pjevaš, da u ljubavi živiš i da budeš tu za sreću ljudi oko sebe. S rukama da daješ i sa srcem da ljubiš, i to s dvjema rukama, dosta dugima da njima drugog zagrliš.“ , Phil Bosmans

Nema ni jednog čovjeka na svijetu koji ne bi mogao nešto izmijeniti u ovome sadašnjem trenutku – nema ni jednoga koji bi umjesto nas mogao živjeti ovaj dan. Riječima i šutke - smiješkom, pomirljivom gestom, stiskom ruke, riječju priznanja, zagrljajem, poljupcem, sjajem očiju. Prenesite ovo u novu godinu s tisuću malih trenutaka, svaki dan iznova!

Pripremila: Marija Škes, mag. educ. reh., koordinatorica aktivnosti zdravih stilova života, Odjel za promicanje zdravlja Službe za javno zdravstvo