Novost 27.10.2021
Općenite zdravstvene preporuke u slučajevima povišenih vrijednosti lebdećih čestica u zraku
Image
Grad Zagreb

Trenutni rezultati mjerenja parametara kvalitete zraka dostupni su na portalu Kvaliteta zraka u RH, na http://iszz.azo.hr/iskzl/ i Ekološka karta Grada Zagreba, na https://ekokartazagreb.stampar.hr/.

Tijekom zimskih mjeseci uobičajena je pojava smanjene kvalitete zraka zbog povišenja koncentracije lebdećih čestica u zraku. Uzroci su brojni, kao npr. veći broj kućnih i industrijskih ložišta, cestovni promet, vremenski uvjeti i sl.

Kratkoročno onečišćenje zraka lebdećim česticama, uobičajeno za ovo doba godine, ne predstavlja značajnu ugrozu za zdravlje ljudi. Ipak, u cilju smanjenja rizika na zdravlje, u preventivnu svrhu dajemo sljedeće preporuke za osjetljive skupine građana, kako bi prilagodili svoje dnevne aktivnosti trenutnom stanju kvalitete zraka.

Savjetuje se:

izbjegavanje dugotrajne i intenzivne tjelesne aktivnosti na otvorenom zraku, posebno uz prometnice, za sljedeće skupine građana:

  • djecu,
  • trudnice,
  • osobe starije životne dobi,
  • osobe oboljele od kroničnih bolesti na razini dišnog i/ili srčano-krvožilnog sustava, 
  • osobe narušenog imunološkog odgovora i osobe koje konzumiraju duhan i duhanski srodne proizvode (pušači i pasivni pušači),
  • primjena propisanih lijekova za osobe s akutnim i kroničnim simptomima te traženje savjeta liječnika primarne zdravstvene zaštite u slučaju pogoršanja ili produljenoga trajanja simptoma na razini dišnog ili srčano-krvožilnog sustava,
  • izbjegavanje nepotrebne dodatne izloženosti respirabilnim česticama iz drugih izvora, poput pušenja, korištenja kemikalija, ljepila, boja, lakova i sl.,
  • korištenje sredstava javnoga gradskog prijevoza,
  • izbjegavanje/smanjivanje grijanja na kruta goriva.

Zdravstvene preventivne preporuke izdaju se i u slučajevima povišenih vrijednosti UV indeksa, niskih i visokih temperatura zraka, nepovoljnih biometeoroloških prilika te povišenih koncentracija alergene peludi u zraku u svrhu informiranja građana, kako bi svoje dnevne aktivnosti prilagodili trenutnim uvjetima okoliša i trenutnim epidemiološkim mjerama.

Kvaliteta zraka se, sukladno zakonodavnom okviru, procjenjuje na temelju kontinuiranih mjerenja. Manja višesatna prekoračenja mogu imati negativan utjecaj na zdravlje najosjetljivijih skupna stanovništva, kako transparentno svakodnevno izvještavamo u aplikaciji Ekološka karta grada Zagreba.

Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” i dalje će nastaviti predlagati i razvijati nove načine jednostavnih prikaza u realnom vremenu i procjena utjecaja kvalitete zraka na zdravlje stanovništva grada Zagreba u svrhu prevencije akutnih i mogućih odgođenih utjecaja na zdravlje. Aktivnosti koje kontinuirano provodimo u skladu su i s najnovijim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije.


Više informacija potražite na poveznicama:
https://apps.who.int/iris/handle/10665/345329
https://ec.europa.eu/environment/air/quality/documents/20210923%20-%20AAQ%20Revision%20-%20Stakeholder%20Meeting%20-%20WHO%20AQ%20Guidelines.pdf