Novost 16.01.2020
Općenite zdravstvene preporuke za stanovništvo grada Zagreba u slučajevima povišenih satnih vrijednosti lebdećih čestica u zraku (PM)
Image
Grad Zagreb

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19), prijave građana dostavljaju se Inspekciji zaštite okoliša Državnog inspektorata okolis.inspekcija@dirh.hr, koja u okviru svojih nadležnosti ima ovlasti utvrditi i narediti uklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti u radu zbog kojih je došlo ili može doći do prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti onečišćujućih tvari u zraku. 

Koncentracije onečišćujućih tvari koje mogu dodijavati mirisom (H2S i NH3) na području Jakuševca mjeri i prati mjerna postaja Jakuševec (https://www.zgos.hr/default.aspx). 

Trenutni rezultati mjerenja ove postaje dostupni su na portalu Kvaliteta zraka u RH, na http://iszz.azo.hr/iskzl/podatak.htm.

Tijekom zimskih mjeseci uobičajena je pojava smanjene kvalitete zraka zbog povišenja koncentracije lebdećih čestica u zraku. Uzroci su brojni, kao npr. veći broj kućnih i industrijskih ložišta, cestovni promet, vremenski uvjeti i sl.

Kratkoročno onečišćenje zraka lebdećim česticama, uobičajeno za ovo doba godine, ne predstavlja značajnu ugrozu za zdravlje ljudi. Ipak, u cilju smanjenja rizika na zdravlje, u preventivnu svrhu dajemo sljedeće preporuke za osjetljive skupine građana, kako bi prilagodili svoje dnevne aktivnosti trenutnom stanju kvalitete zraka:

Savjetuje se:

 • izbjegavanje dugotrajne i intenzivne tjelesne aktivnosti na otvorenom zraku, posebno uz prometnice, za sljedeće skupine građana:

  • djecu,

  • trudnice,

  • osobe starije životne dobi,

  • osobe oboljele od kroničnih bolesti na razini dišnog i/ili srčano-krvožilnog sustava, 

  • osobe narušenog imunološkog odgovora i osobe koje konzumiraju duhan i duhanski srodne proizvode (pušači i pasivni pušači).

 • primjena propisanih lijekova za osobe s akutnim i kroničnim simptomima, te traženje savjeta liječnika primarne zdravstvene zaštite u slučaju pogoršanja ili produženoga trajanja simptoma na razini dišnog ili srčano-krvožilnog sustava,

 • izbjegavanje nepotrebne dodatne izloženosti respirabilnim česticama iz drugih izvora, poput pušenja, korištenja kemikalija, ljepila, boja, lakova i sl.,

 • korištenje sredstava javnog gradskog prijevoza,

 • izbjegavanje/smanjivanje grijanja na kruta goriva.

Zdravstvene preventivne preporuke izdaju se i u slučajevima povišenih vrijednosti UV indeksa, niskih i visokih temperatura zraka, nepovoljnih biometeoroloških prilika te povišenih koncentracija alergene peludi u zraku u svrhu informiranja građana, kako bi svoje dnevne aktivnosti prilagodili trenutnim uvjetima okoliša.