Novost 20.07.2021
Podrška projektu „Centar za sigurnost i kvalitetu hrane“
Oznake: 

eu fondovi slike

Republika Hrvatska zbog svog zemljopisnog položaja, raznolikosti prirodnih i klimatskih uvjeta, bogatstva kulturne baštine i tradicije ima veliki broj autohtonih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda, koji po svojim tehnološkim, prehrambenim i senzorskim specifičnostima, kvalitetom i posebnošću mogu konkurirati na međunarodnom tržištu. Upravo su proizvodi čija se proizvodnja temelji na tradicionalnim znanjima i vještinama usko povezani sa svojim zemljopisnim podrijetlom te nose oznake kvalitete danas sve traženiji na tržištu. Potrošači su za njih spremni platiti više pa stoga ovi proizvodi spadaju u višu cjenovnu kategoriju.

Iako se zaštita autohtonih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda zaštićenom oznakom izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla provodi još od 1991. godine, u Republici Hrvatskoj trenutno nije moguće znanstveno utemeljenom metodom i na jednom mjestu nedvojbeno utvrditi izvornost određenog prehrambenog proizvoda i njegovu nepatvorenost. Također, činjenica da je velik broj izuzetno kvalitetnih proizvoda još uvijek nedovoljno prepoznatljiv, predstavlja veliki potencijal za daljnji rast potražnje.

Upravo iz tog razloga, prilikom pripreme projektne prijave za projekt „Centar za sigurnost i kvalitetu hrane“ na natječaj „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“ mnogi su subjekti dali projektu svoju potporu u obliku pisma namjere.

U nastavku donosimo njihov popis i ovim putem zahvaljujemo na potpori koju su nam pružili te s veseljem očekujemo nastavak suradnje.

Pisma namjere znanstvenih institucija u zemlji i inozemstvu

Institut za zdravlje i sigurnost hrane, Zenica
Institut za javno zdravlje, Podgorica
Inštitut za sanitarno inženirstvo, Ljubljana
Medicinski fakultet, Univerzitet Crne Gore, Podgorica
Medicinski fakultet, Univerzitet u Zenici
Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Prehrambeno biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Učilište za obrazovanje odraslih Apis
Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Zdravstveno veleučilište Zagreb

Pisma namjere korisnika (studenti, studentske organizacije, doktoranti, postdoktoranti, istraživači)

mr.sc. Amra Alispahić, viši asistent
Studentski zbor Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu
Studentski zbor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Zagreb
Studentski zbor Prehrambeno biotehnološkog fakulteta u Zagrebu
Studentski zbor Agronomskog fakulteta, Zagreb

 

Pisma namjere gospodarskih subjekata

Hrvatska gospodarska komora
GoGreen tržnice d.o.o.
Oleum Maris d.o.o.
Udruga pčelara Dalmatinka
Pčelarska udruga „Samobor i Sv. Nedjelja“
Udruga pčelara Lipa, Pazin
Udruga uzgajatelja jagoda grada Zagreba, Rakov potok
Klaster "Hrvatskog pršuta", Split
Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb
Udruga - Hrvatske male mljekare, Zagreb
Hrvatski pčelarski savez, Zagreb
Pčelarska udruga „Lipa“, Koprivnica
Hrvatsko apiterapijsko društvo, Zagreb
Olea-udruga maslinara Istarske županije

 

Pisma namjere ostalih subjekata

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije, Pazin