Novost 08.02.2024
Prva obavijest: 5. međunarodni Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane “Sigurna hrana, danas i sutra“
Image
Save the date

Poštovani/a,

velika nam je čast i zadovoljstvo obavijestiti vas kako će se 5. međunarodni Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane pod nazivom “Sigurna hrana, danas i sutra“, održati od 6. do 9. studenog 2024. godine u Poreču.

Na Kongresu ćemo raspravljati o novim kontaminantima u hrani, poput pirolizidinskih alkaloida te perfloroalkilnh i polifloralkilnih tvari (PFAS – spojevi). Također ćemo aktualizirati teme zbrinjavanja hrane, smanjenja otpada od hrane i otvaranja banke hrane, ali i važnosti kontrole predmeta i materijala koji dolaze u kontakt s hranom. Bit će riječi i o sigurnosti hrane animalnog podrijetla, s naglaskom na mikrobiološka onečišćenja i izazove u sprečavanju njihovog nastanka i širenja.

Kongres je namijenjen svim proizvođačima hrane, distributerima te stručnim i znanstvenim institucijama koje se bave analizama i procjenama rizika hrane, kao i svim dionicima lanca sigurnosti hrane „od polja do stola“.