Novost 01.08.2022
Svjetski tjedan dojenja, od 1. do 7. kolovoza 2022. – korak naprijed za dojenje: educirajte i podržite
Image
Svjetski tjedan dojenja, 1. – 7. kolovoza 2020. godine

Svjetski tjedan dojenja obilježava se i ove godine u danima od 1. do 7. kolovoza, kako bi se rodilje potaknule na dojenje i time se unaprijedilo zdravlje djece. Cilj obilježavanja Svjetskog tjedna dojenja je podizanje svijesti o važnosti dojenja te promicanje dojenja kao najzdravijeg odabira. Slogan ovogodišnjeg Svjetskog tjedna dojenja je „Korak naprijed za dojenje: educirajte i podržite“. Svjetski savez za podršku dojenju je globalna mreža pojedinaca i organizacija koje se brinu o zaštiti, promociji i pružanju podrške dojenju diljem svijeta, čiji se napori temelje na Innocenti deklaraciji, programu Ten Links for Nurturing the Future i SZO/UNICEF-ovoj Globalnoj strategiji prehrane novorođenčeta i malog djeteta. Svjetski savez za podršku dojenju svake godine povodom Svjetskog tjedna dojenja objavi ciljeve i aktivnosti koji se trebaju provesti radi promocije i zaštite dojenja. Ovogodišnji ciljevi su informiranje javnosti i edukacija o važnosti dojenja, povezivanje pojedinaca i organizacija za učinkovitije promicanje dojenja, osiguravanje podrške dojenja kao ključne javnozdravstvene mjere te poticanje osnaživanja dionika i sustava uključenih u akcije zaštite dojenja sa svrhom unaprjeđenja javnog zdravstva.

Majčino mlijeko osigurava uravnotežen odnos hranjivih sastojaka za optimalan rast i razvoj djeteta, ima jedinstvenu sposobnost zaštite od infekcija i smanjuje rizik od razvoja alergija. Dojenje u svakom trenutku osigurava automatsku adaptaciju potrebama djeteta i učvršćuje psihološke i afektivne učinke na majku i dijete. Dojenje putem dodira koža - koža, kontakta pogledom i drugim osjetima utjelovljuje prisan međuodnos majke i djeteta. Ta čvrsta veza ima trajnu vrijednost jer u tom okruženju počinje prvo učenje i razvoj osjećaja sigurnosti i samopoštovanja. Uz to, ta je veza za dijete najraniji model prisnoga ljudskog odnosa, odnos koji se počinje stvarati između majke i djeteta nakon porođaja je jedinstven. U idealnom slučaju majka i njezino novorođenče nauče usklađivati svoje ponašanje, svatko odgovara onom drugom na zadovoljavajući način i time obogaćuje odnos. Ali, to se ne događa preko noći. Zajedno sa srećom, oduševljenjem i ispunjenjem koje majčinstvo nosi, u toj novoj ulozi postoji i mnogo sumnji i nesigurnosti koje su često povezane s hranjenjem djeteta. Stav žene o dojenju formira se prije i za vrijeme trudnoće stoga je razdoblje trudnoće izuzetno važno za promicanje dojenja i edukaciju trudnica. Posebnu pozornost treba posvetiti prenatalnoj edukaciji i trudničkim tečajevima. Ujedno je potrebno osnaživanje cijele obitelji te stvaranje pozitivnih uvjeta u okruženju u kojem majke mogu nesmetano dojiti. Dojenje se primarno ostvaruje kroz dijadu majka – dijete, ali svoju punu dimenziju dobiva tek uz podršku svih – očeva, partnera, obitelji, radnog mjesta i čitave zajednice. Očevi mogu puno naučiti o dojenju, biti emocionalna i „praktična“ podrška, podijeliti odgovornosti i uloge u kućanstvu i u odnosu s djetetom. Od 1. kolovoza ove godine stupa na snagu Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 85/22) u kojem je uvedeno novo pravo - očinski dopust za zaposlene i samozaposlene roditelje te su regulirane rodiljne i roditeljske potpore. Potrebno je staviti naglasak na što veće sudjelovanje očeva te zajedničko učenje roditeljskih vještina koje će biti podrška majci i djetetu, osobito tijekom uspostave i trajanja duljine dojenja.

Prioriteti javnog zdravstva u Europi i svijetu jesu zaštita, promicanje i potpora dojenja. Niske stope i rani prestanak dojenja imaju velike negativne zdravstvene i društvene posljedice za djecu, žene, okoliš, a uz to rezultiraju većim troškovima za zdravstvenu njegu i povećavaju nejednakosti u zdravlju. Zaštita dojenja odnosi se na zakonsku zaštitu koja omogućuje majkama da doje svoju djecu isključivo do šest mjeseci starosti, ali i da nastave s dojenjem nakon toga. Cilj Svjetske zdravstvene organizacije je da do 2025. godine barem svako drugo dijete bude hranjeno isključivo majčinim mlijekom. Promicanje dojenja uvelike ovisi o provođenju nacionalne politike dojenja i preporuka na svim razinama sustava zdravstvenih i društvenih usluga i to tako da se dojenje smatra normom. U veljači ove godine usvojen je Program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje 2022. do 2024. godine u kojem se planira nastavak aktivnosti potpore dojenju, kao i primjena Međunarodnog pravilnika za reklamiranje i prodaje nadomjestaka za majčino mlijeko (Kod) kroz nacionalnu regulativu kao i provođenje programa „Rodilište prijatelj majki i djece“. Sva javna rodilišta u Hrvatskoj su ispunila kriterije UNICEF-a i Svjetske zdravstvene organizacije za dobivanje naziva „rodilište prijatelj djece“. Ujedno, učinkovita potpora na individualnoj razini podrazumijeva da sve žene imaju pristup službama za pomoć dojenju, bilo da je riječ o podršci koju pružaju zdravstveni djelatnici, bilo da je riječ o savjetovalištima, udrugama, forumima za majke i drugo.

 

Grad Zagreb – prijatelj dojenja

Grad Zagreb brojnim aktivnostima neprekidno radi na promicanju dojenja, a s ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja djece. Savjetovališta za dojenje i baby handling nalaze se na pet lokacija u Gradu Zagrebu, a Savjetovalište za planiranje obitelji smješteno je u Domu zdravlja Zagreb – Istok. Grad Zagreb u suradnji s domovima zdravlja kojima je osnivač, pripremio je mnogobrojne aktivnosti, edukativne radionice i predavanja za majke i obitelji, na temu podrške i promocije dojenja.

Na mrežnoj stranici Grada Zagreba objavljene su aktivnosti kojima će zagrebačka savjetovališta za dojenje (engl. baby handling) poticanje rasta i razvoja zdravog djeteta obilježiti ovogodišnji Svjetski tjedan dojenja:

Dom zdravlja Zagreb – Centar

Dom zdravlja Zagreb – Zapad

Dom zdravlja Zagreb – Istok

 

Napomena: Navedene aktivnosti obilježavanja Svjetskog tjedna dojenja u skladu su s gradskim programom promicanja i unapređenja dojenja s obzirom na to da je sukladno Programu promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje 2022. – 2024. usvojeno kako je potrebno kontinuirano izvoditi aktivnosti koje za cilj imaju promicanje dojenja.

 

Marija Škes, mag. educ. reh., koordinatorica aktivnosti zdravih stilova života

Odjel za promicanje zdravlja Službe za javno zdravstvo