Slobodno vrijeme kod adolescenata

Slobodno vrijeme kod adolescenata

Kada spominjemo adolescente, tada mislimo na djecu i mlade u dobi od 13 do 20 godina. U toj dobi roditelji imaju sve manji utjecaj na način na koji djeca provode slobodno vrijeme, a motivacija za druženje sa članovima obitelji vrlo je niska. U tom periodu preporučljivo je da roditelji još više obraćaju pažnju na potrebe i interese djece i...