snažna patronažna

Početak edukativnog dijela projekta Snažna patronažna
Događanje12.03.2021.
Ciljevi projekta „Snažna patronažna - komunikacijski trening u području promicanja zdravlja i prevencije bolesti“, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, povezani su s javnozdravstvenim prioritetima: prevencija kardiovaskularnih bolesti, odaziv na nacionalne preventivne programe i od