Planiranje putovanja

Sve su češća putovanja poslovnih ljudi, migracije radnika, studenata i nastavnika, misionara i pripadnika volonterskih organizacija, sudionika vojnih misija, turistička putovanja starijih osoba i dr. Svaka takva skupina putnika zahtijeva i specifičnu zdravstvenu zaštitu. Stoga liječnički savjet treba uključivati i uputstva o aklimatizaciji, o zaštiti od bolesti koje se prenose krvlju i krvnim derivatima, rizicima okoline i ponašanja, o prevenciji ozljeda, o riziku obolijevanja i prevenciji spolno prenosivih bolesti te bolesti koje se prenose ubodom insekata.

Podaci potrebni liječniku za procjenu rizika: savjetovanje prije putovanja uključuje niz pitanja na koje putnik treba odgovoriti. Minimum uključuje ona pitanja prema kojim odgovorima je moguće odrediti potrebu cijepljenja, antimalaričnu zaštitu ili, rjeđe, antibiotsku prevenciju putničkih proljeva.

Važni faktori putovanja su:

  • zemlja u koju putujete;

  • razlog putovanja (poslovni put, turističko putovanje, ekspedicija, vojna misija, misionari, posjet lokalnom stanovništvu, trajno preseljenje, stručnjaci kao to su zdravstveni ili veterinarski djelatnici koji putuju zbog pružanja pomoći lokalnom stanovništvu, članovi različitih volonterskih organizacija i sl.);

  • način putovanja;

  • dužina boravka;

  • uvjeti smještaja (kategorija hotela, kampovi, u obiteljima), urbana ili ruralna područja;

  • uvjeti prehrane;

  • točno vrijeme i dužina boravka (sezona utječe na rizik obolijevanja od malarije i drugih bolesti koje se prenose ubodom insekata, kao i rizik obolijevanja od drugih infektivnih bolesti);

  • planirane aktivnosti (planinarenje, duža pješačenja, ronjenje itd.);

  • zdravstveni status tj. akutne i kronične bolesti, liječenje u tijeku, alergije, imunološki status, trudnoća (i ona koja se planira), prethodna cijepljenja, posebne potrebe, iskustva s prijašnjih putovanja vezana uz zdravstvene probleme.

Pored svega toga potrebna je i procjena zdravstvenoga stanja putnika, koja može uključivati liječnički pregled, stomatološki pregled, preglede specijalista, npr. ginekologa ili oftalmologa, te neke testove kao to su tuberkulinski test, elektrokardiogram, serološki testovi i drugo. Za sve to, kao i potpuno procjepljivanje, potrebno je dovoljno vremena.