Postupak za pritužbe, pohvale i prijedloge

Postupak za pritužbe, pohvale i prijedloge

1. Podnošenje pritužbe, pohvale i prijedloga

Pritužbe, pohvale i prijedlozi u pisanom obliku mogu se zaprimati putem e-pošte, faxom, dopisom, putem obrasca za Pritužbe, pohvale i prijedloge.

Korisnici usluga Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar mogu izraziti svoje pritužbu, pohvalu ili prijedlog i usmenim putem, koji se podnosi Voditelju Službe ili Odjela u kojoj/em se usluga izvršava. 

Ukoliko je osoba maloljetna pritužbu, pohvalu ili prijedlog upućuje roditelj/skrbnik.

Obrazac Pritužbe, pohvale i prijedlozi dostupan je korisnicima usluga na i na informacijama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.

2. Rješavanje pritužbi

Službe Zavoda obvezuju se riješiti sve pristigle pritužbe i u najkraćem mogućem roku (8 dana) obavijestiti korisnika usluga o tijeku rješavanja pritužbe.

Pritužbe zaprimljene usmenim putem moguće je isto tako i obrazložiti korisnicima usluga usmenim putem.

Ukoliko se radi o pritužbama koje nije moguće riješiti u kraćem vremenu, korisnik usluga će biti o tome obavješten u roku od 8 dana od zaprimanja pritužbe i biti će redovito obavještavan o poduzetim radnjama od strane Zavoda.

Ishode koji se priopćavaju podnositelju pritužbe izrađuje, preispituje i odobrava voditelj Službe/Odjela ili od njega imenovana osoba koja nije bila uključena u proces ili aktivnost na koje se pritužba odnosi.

3. Čuvanje dokumentacije

Svaki zaprimljeni i obrađeni dokument vezan za pritužbe, pohvale i prijedloge čuva se kod voditelja koji su zaprimili pritužbu, pohvalu ili prijedlog .

Centar za integrirani sustav upravljanja prikuplja pritužbi, pohvale i prijedloge koje služe kao ulazni podatak za preispitivanje sustava upravljanja.

Pritužbe su jedan od pokazatelja učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom za ocjenu Uprave.