Centralno financiranje specijalizacija za Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar