Rizici rastave i šteta koja se može nanijeti djeci