Izjava o pristupačnosti

 

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ (nadalje u tekstu: Nastavni zavod) nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; nadalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti (nadalje u tekstu: Izjava) primjenjuje se na mrežno sjedište Nastavnoga zavoda koje se nalazi na adresi http://www.stampar.hr/.

 

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište http://www.stampar.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku Izjave nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • pojedine slike na naslovnici i ostalim stranicama nemaju tekstualni opis
  • pojedine poveznice na naslovnici i ostalim stranicama nemaju tekstualni opis
  • pojedini dijagrami nemaju tekstualni opis
  • glavnim izbornikom moguće je upravljati mišem ili zaslonom osjetljivim na dodir, ali ne i tipkovnicom
  • objavljeni dokumenti u otvorenim ili vlasničkim oblicima nisu dostupni u obliku pogodnom za čitače tekstualnog sadržaja zaslona.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je Izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Izjava je sastavljena na temelju rezultata samoprocjene usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti u Službi za znanost i nastavu.

Izjava je zadnji put preispitana 21. rujna 2020. godine.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ako korisnici mrežne stranice primijete neusklađenosti njezina sadržaja s ovom Izjavom, tada o tome mogu obavijestiti njezine urednike putem e-adrese info@stampar.hr.

Urednici mrežne stranice odgovaraju na upite u vezi s njezinom pristupačnošću.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Službenik za informiranje nadležan je za praćenje usklađenosti mrežnih stranica sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Službeniku za informiranje putem e-pošte:  pristupinfo@stampar.hr.