Pitanja i odgovori u slučajevima izvanrednih stanja

P: Kome se obratiti u slučaju izvanrednog događaja (poplava, požar, potres, oluja itd.)?

O: U slučaju izvanrednog događaja potrebno je obratiti se UHS (Ured za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba) ili DUZS (Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje) na broj telefona 112.

P: Koje stvari trebamo imati pripremljeno u slučaju izvanrednog stanja?

1. VODA

 • Pripremite si barem 5 litara vode po osobi po danu za piće, osobnu higijenu i čišćenje. 

 • Kupljena flaširana voda ima neograničeni rok trajanja ako nije otvarana. 

 • Ako niste sigurni u zdravstvenu ispravnost vode možete učiniti sljedeće:

  • Vodu možete prokuhati na način da vrije najmanje 3-5 min. 

  • Nakon hlađenja vodu možete konzumirati ili koristiti.

2. HRANA

 • Za slučaj nužde pripremite si zalihe trajne hrane za bar dva tjedna

 • Pića bogata elektrolitima, konzerviranu hranu spremnu za korištenje, voće i povrće, sokove u tetrapaku, mlijeko u prahu, juhe iz vrećica, krekere i sl.

 • Posebnu pozornost obratite na vaše specijalne potrebe prehrane, djeca, dojenčad i stariji. 

 • Izbjegavajte hranu koja treba biti čuvana na hladnom, zahtjeva posebnu pripremu ili kuhanje. 

 • Označite svu hranu na zalihama i upišite datume na istu. 

 • Redovito obnavljajte zalihe i pazite da propisno uklonite hranu kojoj je istekao rok trajanja.

 • Obavezno si pripremite i otvarač za konzerve.

 • U podrumskim prostorijama kućanstva imajte spremnu količinu jednokratnog posuđa i pribora.

 • U slučaju pripreme ili konzumacije obroka u skloništima vrlo je važno paziti na razdvajanje i racionalno zbrinjavanje otpada radi prevencije razmnožavanja glodavaca i ostalih mogućih prenositelja bolesti.

 • Perite ili dezinficirajte ruke prije jela i nakon toaleta.

 • U slučaju plinskog plamenika zatvarajte isti nakon uporabe.

3. LIJEKOVI

 • Pripremite mjesečnu zalihu lijekova za akutna stanja (lijekovi protiv temperature, bolova, kašlja, fiziološku otopinu, flastere i sl.) 

 • Ukoliko bolujete od kroničnih bolesti lijekove koje koristite držite na jednom mjestu spremne za ponijeti u slučaju izvanrednih situacija.

 • Redovito provjeravajte da li je lijekovima istekao rok trajanja

 • Pripremite i set za pružanje prve pomoći.

4. Obavezno u zalihe spremite i baterijsku svjetiljku i baterije.

5. Prijenosni radio prijemnik i potrebnu vrstu baterija.

6. Pripremite si zalihe robe, pokrivača, ručnika i dr. Ove zalihe obnovite svakih 6 mjeseci.

7. Pripremite si stvari za osobnu higijenu (četkica za zube, sapun, toaletni papir, ženski proizvodi, vrećice za smeće, dezinficijens za ruke, varikinu)

8. Obavezno uvijek imajte spremljene kopije svih svojih važnih dokumenata (osobna i zdravstvene iskaznica, OIB, putovnica) u papirnatom obliku i ako je moguće i na USB memoriji.

9. Provjerite starije osobe u susjedstvu da li im je potrebna pomoć u evakuaciji.

P: Što se preporuča u skloništu u slučaju nestanka struje

O: Ne paničarite. Racionalno i samo u slučaju budnosti barem jedne osobe koristite svijeće radi prevencije požara.

P: Što možemo učiniti u slučaju sumnja na zagađenja zraka?

O: Imajte spremne u skloništu plastične i aluminijske folije i selotejp za eventualnu izolaciju prozora i vrata. Imajte spremne jednokratne maske, naočale, rukavice (višekratne zaštitne i jednokratne).

P: Koja su opća pravila ponašanja u zajedničkom skloništu?

 • Ne pušite.

 • Ne konzumirajte alkohol.

 • Ne trošite baterijsku svjetlost za aktivnosti koje nisu značajne za sve korisnike skloništa.

 • Odvojite poseban dio prostora za majke i djecu (previjanje, higijena tijela,…)

 • U slučaju razvoja bilo kakvih zdravstvenih tegoba (temperatura, probavne tegobe poput mučnine, proljeva, povraćanja, glavobolje, zatezanja vrata, dišnih simptoma, svrbež kože) odmah se javite dostupnom zdravstvenom radniku, te se povucite u udaljeni dio prostorija skloništa.

 • Ukoliko primijetite bilo kakve promjene na koži odmah potražite liječničku pomoć i upozorite ostale.

 • Uvijek spavajte na istom krevetu.

 • Lijekove držite izvan dohvata djece.

P: Kako ću znati da li je voda iz slavine sigurna za piće ili da li se smije izaći iz skloništa?

O: Preporuča se kontinuirano praćenje lokalnih izvora informacija poput radija radi obavijesti o sigurnosti uporabe vode za piće i kretanja izvan sigurnih lokacija. 

P: Kako da se informiram o trenutnome stanju izvanrednog događaja?

O: Informacije o trenutnome stanju možete dobiti putem lokalnih javnih medija kao i pozivom na broj 112.

P: Da li Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ surađuje sa policijom, javnom vatrogasnom postrojbom, Uredom za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba te Državnom upravom za zaštitu i spašavanje?

O: Da Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u slučaju izvanrednog događaja surađuje sa svim navedenim službama.

P: Ako je u slučaju izvanrednog događaja naložena evakuacija na koje mjesto se mogu skloniti?

O: U slučaju proglašenja evakuacije, mjesta na koja se je moguće skloniti možete pronaći na slijedećem linku: http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=35765

Pitanja i odgovori