Novost 20.07.2021
Godina dana provedbe projekta „Centar za sigurnost i kvalitetu hrane“ [KK.01.1.1.02.0004]
Oznake: 
Image
novost-godina dana provedbe projekta centar za sigurnost i kvalitetu hrane slika

Prije točno godinu dana, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u suradnji s partnerom, Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, započeo je s provedbom projekta „Centar za sigurnost i kvalitetu hrane“.

Projekt je prepoznat kao podrška jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i društvenom razvoju, s ciljem uspostave statusa regionalne znanstveno-istraživačke platforme koja će omogućiti privlačenje vrhunskih znanstvenika, provođenje novih znanstveno-istraživačkih projekata, unapređenje nastavnih aktivnosti korisnika i partnera te, u konačnici, povećanje broja znanstveno-istraživačkih radova.

U listopadu 2018. godine održana je Početna konferencija projekta te Prva međunarodna konferencija „Centar za sigurnost i kvalitetu hrane“. U sklopu projekta održan je i Okrugli stol “Kontrola ekoloških proizvoda od polja do stola“ te Dani otvorenih vrata na kojima su sudionici sudjelovali u stručnom obilasku Odjela za vode, Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane i predmeta opće uporabe, Odjela za mikrobiološke analize hrane i predmeta opće uporabe, Odjela za zajedničke i potvrdne analitičke metode, Odjela za procjenu rizika i Odjela za životni i radni okoliš. Iznimno nam je drago naglasiti kako, osim Međunarodne konferencije koja sama po sebi nosi internacionalni karakter, i ostala događanja u sklopu projekta privlače sudionike iz regije.

To samo naglašava važnost projekta jer su uzrok brojnih bolesti današnje civilizacije razni štetni toksini iz hrane i pića koje redovito unosimo u svoj organizam, a upravo će budući Centar za sigurnost i kvalitetu hrane omogućiti bolje i pravovremeno uočavanje i analiziranje tih čimbenika.

U lipnju 2019. godine započela je rekonstrukcija same zgrade Centra za sigurnost i kvalitetu hrane, čija vrijednost iznosi 58.178.420,25 kuna. Osnovni zahvati na postojećoj građevini predviđeni glavnim projektom su:

  • Rekonstrukcija i nadogradnja spojnog hodnika, koja obuhvaća termičku sanaciju postojećeg hodnika, temeljenje nove konstrukcije, dogradnja dviju etaža te dogradnja dodatnog evakuacijskog stubišta prislonjenog uz sjeverni zid spojnog hodnika.
  • Rekonstrukcija Zgrade B koja obuhvaća čišćenje nosive konstrukcije od postojećih nenosivih slojeva, seizmičku sanaciju nosive konstrukcije ubacivanjem armirano-betonskih zidova i temelja, dogradnju okna dizala za osobe, rekonstrukciju postojećeg okna dizala u malo teretno dizalo te rušenje postojećeg servisnog stubišta uz istočni rub građevine, uz izgradnju čeličnog evakuacijskog stubišta.

Osim navedenih radova, planirano je opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane. U tijeku su nabave za opremanje laboratorija, istraživačku i analitičku opremu te IKT opremu i vozila za provedbu znanstveno - istraživačkih aktivnosti.

Još jednom naglašavamo činjenicu da u Republici Hrvatskoj trenutno nije moguće znanstveno utemeljenom metodom utvrditi izvornost određenog proizvoda/hrane (npr. vode, meda, maslinovog ulja, sira, vina, pršuta). U Centru za sigurnost i kvalitetu hrane provodit će se znanstvena istraživanja temeljena na prikupljanju uzoraka tla i vode s ciljem utvrđivanja karte izotopa, odnosno u svrhu određivanja izotopnog omjera karakterističnih elemenata.

Jedna od ključnih znanstveno - istraživačkih komponenti projekta je prikupljanje podataka, formiranje i obrada baze podataka izotopa s pet regionalnih područja u Hrvatskoj, kao temelj budućih analiza i utvrđivanja izvornosti proizvoda.

Dakle, u znanstveno-istraživačkom projektu prikupljat će se uzorci hrane (npr. med, maslinovo ulje), vode i tla na području Republike Hrvatske za potrebe izrade karte izotopa te informacijske baze hrvatskih autohtonih i ekoloških prehrambenih proizvoda, čime će se ostvariti preduvjeti za njihovu prepoznatljivost na domaćem i inozemnom tržištu, ali i unaprijediti nastavna i istraživačka baza za potrebe edukacije studenata i daljnji profesionalni razvoj stručnjaka istraživača na ovom području.

U svrhu provedbe znanstveno-istraživačkih aktivnosti, održan je sastanak sa Zagrebačkim maslinarskim institutom vezano uz uzorkovanje maslinovog ulja, vode i zemlje koje će se analizirati tijekom provedbe Projekta. Potpisan je Sporazum o suradnji između Zavoda i Instituta, kojim su regulirani međusobni odnosi za vrijeme provedbe istraživanja.

Jednako tako, održan je i sastanak sa predstavnicima Hrvatskog pčelarskog saveza radi osiguranja uzoraka meda, tla i vode predviđenih za provođenje istraživanja na Projektu, a također je potpisan i Sporazum o međusobnoj suradnji koji regulira odnose Zavoda i Pčelarskog saveza za vrijeme trajanja projekta.

Projekt „Centar za sigurnost i kvalitetu hrane“ (referentne oznake KK.01.1.1.02.0004) sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga ''Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija''.

Projekt vrijedan 88.873.759,00 kuna sufinancira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Iznos bespovratnih sredstava u iznosu od 61.303.629,00 kuna osiguralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije preko Ministarstva znanosti i obrazovanja, a 584.671,25 kn osiguralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije putem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Dodatnih 25.000.000,00 kn osigurao je Grad Zagreb. Nadalje, u 2016. godini Ministarstvo poljoprivrede financiralo je dio rashoda za osnivanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane u ukupnom iznosu od 2.546.000,00 kn, a u 2017. godini Ministarstvo poljoprivrede financiralo je dio rashoda za Program razvoja metoda za kontrolu prehrambenih proizvoda, kao pripremne aktivnosti Centra za sigurnost i kvalitetu hrane u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kn. Razdoblje provedbe projekta je od 1. listopada 2018. do 1. listopada 2022. godine.

eu fondovi slike