Novost 22.07.2020
Izdavanje mišljenja o smještaju u jednokrevetnu sobu u studentskom domu zbog zdravstvenih razloga
Image
Studenti

lužba za školsku i adolescentnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ (dalje u tekstu: Zavod) primat će dokumentaciju za smještaj u jednokrevetne sobe u studentskom domu zbog zdravstvenih razloga za akademsku godinu 2020./2021. u ordinacijama prema priloženom popisu i nadležnim liječnicima za pojedine fakultete. 

Rok za dostavu molbi i zdravstvene dokumentacije je 31. kolovoza 2020. godine

Cilj postupka je napraviti listu studenata prema težini zdravstvenih teškoća, a bez kontraindikacija za smještaj u jednokrevetne sobe u studentskom domu.

 

Tko može podnijeti molbu

 • učenici koji su završili srednju školu tekuće školske godine (brucoši, prva prijava za dom)
 • studenti fakulteta i visokih učilišta prema nadležnosti.

 

Potrebni dokumenti

 • preventivni zdravstveni karton studenta ili srednjoškolca (ako je dostupan)
 • postojeća medicinska dokumentacija prema indikaciji
 • stručne upute Službe za školsku i adolescentnu medicinu
 • objava rokova za dostavu zahtjeva (mrežne stranice i oglasne ploče Studentskog centra i Službe za školsku i adolescentnu medicinu).

 

Postupak

 • preduvjet za podnošenje molbe je nepostojanje zdravstvenih kontraindikacija za boravak u kolektivu (npr. zarazne bolesti)
 • objava rokova za dostavu zamolbi za jednokrevetnu sobu i dostavom medicinske dokumentacije nadležnim liječnicima fakulteta i studentima preko mrežnih stranica Studentskog centra i Službe za školsku i adolescentnu medicinu.

 

Nadležni liječnik fakulteta ili nadležni liječnik srednje škole (za brucoše) provodi

 • uvid u medicinsku dokumentaciju
 • dodatne konzultacije ili zahtjeve za nadopunom dokumentacije i dodatnom obradom prema potrebi
 • ispunjavanje „Obrasca školskog liječnika“ i dostavu uz medicinsku dokumentaciju Povjerenstvu specijalista školske medicine Zavoda, koje donosi stručno mišljenje.

 

Povjerenstvo specijalista školske medicine Zavoda zaduženo je za

 • uvid u „Obrazac školskog liječnika“
 • uvid u medicinsku dokumentaciju
 • utvrđivanje liste studenata s kontraindikacijama za smještaj u jednokrevetnu sobu
 • utvrđivanje liste studenata sa zdravstvenim teškoćama kojima se preporuča smještaj u jednokrevetnu sobu.

 

Izlazni dokumenti Povjerenstva specijalista školske medicine Zavoda

 • obrazac nadležnog liječnika fakulteta za smještaj studenata u jednokrevetnu sobu (izdaje nadležni liječnik)
 • lista studenata prema težini zdravstvene teškoće (poredani abecednim slijedom radi zaštite podataka) kojima se preporučuje boravak u jednokrevetnoj sobi – objavljuje se na mrežnoj stranici Studentskog centra
 • liječnička potvrda – preporuka za smještaj u jednokrevetnoj sobi zbog zdravstvenih razloga, (potvrda se naplaćuje 100,00 kuna prema Cjeniku Zavoda).

 

Student koji je nezadovoljan stručnim mišljenjem Povjerenstva specijalista školske medicine Zavoda može u roku od dana objave liste studenata podnijeti prigovor e-poštom na e-adresu:

pisarnica@stampar.hr

 

ili prigovor osobno dostaviti na adresu:

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar"

Služba za školsku i adolescentu medicinu, Stručni kolegij

Mirogojska cesta 16

Zagreb

Stručni kolegij Službe za školsku i adolescentnu medicinu razmatra prigovor i po provedenom postupku donosi stručno mišljenje u roku od osam dana od dana zaprimljenog prigovora.

Mišljenje Stručnog kolegija Službe za školsku i adolescentu medicinu Zavoda dostavlja se podnositelju prigovora na naznačenu elektronsku adresu iz prigovora ili poštom preporučeno na adresu prebivališta/boravišta.

Stručno mišljenje Stručnog kolegija Službe za školsku i adolescentu medicinu jest konačno.

Prednost smještaja u jednokrevetne sobe imaju oni studenti s rangirano težim zdravstvenim teškoćama kojima će boravak u jednokrevetnoj sobi olakšati brigu o bolesti, a da boravkom u samostalnom smještaju ne izlažu riziku vlastito zdravlje. 

Bolesti i stanja za koja nije preporučen smještaj u jednokrevetne sobe zbog potencijalne ugroze zdravlja i/ili života jesu: epilepsija, šećerna bolest, srčane tegobe, recidivirajuće sinkope, vrtoglavice i ostala stanja kod kojih je moguć iznenadni gubitak svijesti.