Novost 20.10.2020
Javnozdravstvene akcije „Edukacijom do zdravlja - Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine"
Oznake: 
Image
Edukacijom do zdravlja

Provedbu programa “Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine” nastavljamo i ove godine. U listopadu 2020. godine održat će se dvije javnozdravstvene akcije:

  • 20. listopada 2020. godine (utorak), u prostorijama Mjesnog odbora Novi Jelkovec, Ul. Ljudevita Posavskog 25,  

  • 22. listopada 2020. godine (četvrtak), u prostorijama Mjesnog odbora Kozari bok, IX. odv. 11.

Program „Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine“ provodi četvrtu godinu za redom Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo i Domom zdravlja Zagreb - Istok. Program se provodi u skladu s Akcijskim planom za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i odlukom Ureda za zdravstvo Grada Zagreba.

Tijekom javnozdravstvene akcije pripadnicima romske nacionalne manjine stručnjaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ održat će edukativna savjetovanja s temama: „Prilagodba na nove životne navike tijekom pandemije COVID-19  - zdravi stilovi života“, „Što trebamo znati o COVID-19?“ te „Preporuke i mjere za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 – savjetovanje“. Također će biti organiziran i preventivni mamografski pregled u Kozari boku.

Ukoliko dođe do značajnijeg pogoršanja epidemiološke situacije, javnozdravstvena akcija će se održati u skladu sa preporukama Nacionalnog i Stožera civilne zaštite Grada Zagreba uz poštivanje uputa i preporuka za okupljanje, kao i o dolasku na okupljanje i ponašanju sudionika na okupljanju. U prostorije Mjesnog odbora ulazi jedna po jedna osoba s obaveznom maskom koja pokriva nos i usta, nakon mjerenja tjelesne temeprature i uz dezinfekciju ruku. 

Svaki će sudionik, po završetku javnozdravstvene akcije, dobiti edukativne materijale, brošuru „Savjeti za zdravlje“, letke, kao i poklon paket s promotivnim materijalima.

Marija Škes, mag. educ.reh., koordinator programa

Odjel za promicanje zdravlja, Služba za javno zdravstvo, NZJZ „Dr. Andrija Štampar“