Novost 03.04.2020
Koronavirusna bolest 2019. [COVID-19]
Image
Koronavirusna bolest 2019. [COVID-19]

Donosimo Vam sažetak publikacija o koronovirusnoj bolesti za radnike u javnom zdravstvu i primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji su pripremili Dinko Štajduhar, dr. med. i izv. prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med., spec. epidemiologije.

Koronavirusi jesu RNA virusi iz porodice Coronaviridae, s virusnim česticama promjera 120-160 nm, a naziv su dobili zbog izgleda u elektronskoj mikroskopiji koji, zbog šiljastih transmembranskih glikoproteinskih izdanaka, podsjeća na krunu. SARS-CoV-2 (2019-nCoV) pripada u betakoronaviruse. Veličine je 60-140 nm, senzitivan na UV zračenje i toplinu (56⁰ tijekom 30 minuta), a učinkovito ga inaktiviraju lipidna otapala, uključujući eter, etanol i sredstva na bazi klora, ali ne i klorheksidin. Virus koji je izoliran iz uzoraka grupe osoba u Wuhanu oboljelih od atipične pneumonije pokazao je 82% sličnosti u slijedu nukleotida u usporedbi s humanim SARS-CoV (i 89% sličnosti sa SARS-like-CoVZXC21 iz šišmiša), i stoga je dobio ime SARS-CoV-2. Genomske analize ukazuju da se SARS-CoV-2 vjerojatno razvio od soja nađenog u šišmiša, dok je zasad nepoznat sisavac koji bi bio potencijalni amplificirajući intermedijarni domaćin između šišmiša i čovjeka.