farmakologija

Farmakoepidemiološka tribina „Liječenje dijabetičkog stopala“
Događanje20.02.2020.
Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za farmakoepidemiologiju ima čast pozvati Vas na farmakoepidemiološku tribinu "Lijekovi i..." s temom "Liječenje dijabetičkog stopala“, koja će se održati 11. ožujka 2020.
Farmakoepidemiološka tribina "Ciljana terapija CAR-T", 12. veljače 2020.
Događanje31.01.2020.
Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za farmakoepidemiologiju ima čast pozvati Vas na farmakoepidemiološku tribinu "Lijekovi i..." s temom "Ciljana terapija CAR-T“, koja će se održati 12. veljače 2020.