Geroprofilaksa

Međunarodna ljetna škola
Događanje18.06.2021.
15. lipnja 2021. godine održan je tečaj trajne izobrazbe (online) pod nazivom "Geroprofilaksa/Geroprophylaxis".