Edukacije i radionice
18.06.2021
Geroprofilaksa / Geroprophylaxis – novi predmet cjeloživotnog učenja na Međunarodnoj ljetnoj školi Sveučilišta u Splitu / Split Summer School 2021
Image
Međunarodna ljetna škola
Vrijeme održavanja:

15. lipnja 2021. godine održan je tečaj trajne izobrazbe (online) pod nazivom "Geroprofilaksa/Geroprophylaxis". Tečaj su organizirali Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu  i  Služba za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ - Referentni centar Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba u okviru Međunarodne ljetne škole Sveučilišta u Splitu / Split Summer School.

Geroprofilaksu predstavlja skup preventivnih mjera i postupaka primarne, sekundarne, tercijarne i kvartarne prevencije za gerontološkog osiguranika i gerijatrijskog bolesnika čija je svrha sprječavanje bolesti i funkcionalne onesposobljenosti u ranijoj (65-74 godine), srednjoj (75-84 godine) i dubokoj starosti (85 i više godina). Iz toga slijedi da je cilj predmeta "Geroprofilaksa/ Geroprophylaxis" stjecanje kompetencija za provođenje preventivnih mjera i postupaka u svrhu sprječavanja bolesti i funkcionalne onesposobljenosti u starijoj dobi. Tečaju su prisustvovali: doktori medicine, medicinske sestre, fizioterapeuti, nutricionisti, radni terapeuti i drugi stručnjaci u zaštiti zdravlja starijih osoba.

Svi predavači su iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Nositelj predmeta je doc. prim. dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, dr. med.

Predmet cjeloživotnog učenja „Geroprofilaksa / Geroprophylaxis“ su predstavili predavači s Programskim temama:

  • Healthy Ageing in the Era of COVID -19 Pandemic in Croatia / Aktivno zdravo starenje u doba pandemije COVID-19 u Hrvatskoj (Prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med.)
  • What is geroprophylaxis? / Što je geroprofilaksa? (Doc. prim. dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, dr. med)
  • Program of Primary, Secondary, Tertiary and  Quaternary Preventive Health Care Measures for the Elderly/Program mjera primarne, sekundarne, tercijarne i kvartarne prevencije za starije osobe (Doc. prim. dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, dr. med.)
  • Guidelines for proper nutrition for the elderly / Smjernice za pravilnu prehranu u starijoj životnoj dobi (Manuela Maltarić, mag. nutr.)
  • Using the web service NRS 2002 / Primjena web servisa NRS 2002 (Manuela Maltarić, mag. nutr.)
  • The role of the nurse in geroprophylaxis / Uloga medicinske sestre u geroprofilaksi (Dalma Sajko, dipl. med. techn., Karmen Arnaut, mag. med. techn.)
  • Nutritional-gerontological norms and menus in nursing homes/ Prehrambeno-gerontološke norme i jelovnici u domovima za starije osobe (Tanja Ćorić, dr. med)
  • Physical activity for the elderly with the aim of maintaining functional ability / Fizička aktivnost u starijoj životnoj dobi u svrhu održavanja funkcionalne sposobnosti (Mr. sc. Hrvoje Radašević, prof.)
  • Gerontological recommendations for the protection of the health of the elderly / Gerontološke preporuke za zaštitu zdravlja starijih osoba (Doc. prim. dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, dr. med.)
  • Guide -15 instructions for active, healthy aging / Vodič 15 uputa za aktivno, zdravo starenje (Doc. prim. dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, dr. med.)

 Tečaj je završio diskusijom i prijedlozima sudionika za unaprjeđenje geroprofilakse u institucijskoj i izvaninstitucijskoj skrbi za starije osobe te zaključkom o nužnoj izradi priručnika koji će objaviti Služba za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ - Referentni centar Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba pod nazivom  „Geroprofilaksa“ s programskim temama tečaja.