kongres

1. Međunarodni kongres laboratorijske dijagnostike
Događanje19.02.2020.
Poštovani/a,  pozivamo Vas na aktivno sudjelovanje na 1. međunarodnom kongresu laboratorijske dijagnostike, koji će se održati od 25. do 27. rujna 2020. godine u Zenici, Bosna i Hercegovina.