strah od smrti

Depresija u starijoj dobi i strah od smrti
Događanje03.06.2020.
U prepunoj dvorani NZJZ „Dr. Andrija Štampar“, 10. ožujka 2020. godine, održana je 215. Gerontološka tribina na temu Depresija u starijoj dobi i strah od smrti. Predavanje je održala dr.sc. Sanja Devčić, dr. med., spec. psihijatar.