Sustav kvalitete

Politika integriranog sustava upravljanja Model Štampar

ISO 9001:2015 Upravljanje kvalitetom

ISO 14001:2015 Upravljanje okolišem

ISO 45001:2018 - Upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu

HRN EN ISO/IEC 17025:2017 – Akreditacija osposobljenosti ispitnih laboratorija

HRN EN ISO 15189:2012 – Akreditacija za kvalitetu i osposobljenost medicinskih laboratorija 

Politika postupanja Službi Zavoda u slučaju suspenzije akreditacije u dijelu ili u cijelosti

Korisne poveznice:

HZN – Hrvatski zavod za norme – www.hzn.hr

HAA – Hrvatska akreditacijska agencija – www.akreditacija.hr

ISO – International Organization for Standardization – www.iso.com

IAF – International Accreditation Forum – www.iaf.nu

ILAC – International Laboratory Accreditation Co-operation – www.ilac.org

EA – European Co-operation for Accreditation – www.european-accreditation.org

ISQua – The International Society for Quality in Health Care – www.isqua.org

PaSQ – The European Union Network for Patient Safety and Quality of Care – www.pasq.eu

AKAZ – Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu – www.aaz.hr

Postupak za pritužbe, pohvale i prijedloge