Edukacije i radionice
22.07.2021
Prestižni međunarodni tečaj o značenju praćenja i evaluacije stanja uhranjenosti u gerijatriji / Total Nutrition Therapy - (TNT) Geriatric
Oznake: 
Image
sl1.jpeg
Vrijeme održavanja:
-

Dvodnevni međunarodni tečaj Total Nutritional Therapy (TNT) Geriatric o značenju praćenja i evaluacije stanja uhranjenosti u gerijatriji održan je u Zagrebu 11. i 12. svibnja 2018.godine.TNT je vodeći edukacijski program o kliničkoj prehrani u gerijatriji za liječnike i druge zdravstvene djelatnike koji je do danas završilo više od 25,000 polaznika iz 30 zemalja.  Radi se o specijalističkom tečaju kliničke prehrane razvijen za zdravstvene djelatnike koji se bave liječenjem bolesnika starije dobi.

Cilj tečaja je steći znanja i vještina za osiguranje najboljih ishoda liječenja za gerijatrijskog bolesnika kroz integraciju kliničke prehrane u svakodnevnu praksu. Takav gerontološki interaktivni program pomože zdravstvenim djelatnicima  prepoznati  vrijednost pravovremene  primjene nutritivne potpore  uključujući procjenu nutritivnog statusa, intervenciju i praćenje uz evaluaciju provedbe u gerijatrijskih bolesnika.

Glavni organizatori su: Hrvatsko Društvo za gerijatriju i gerontologiju Hrvatskog liječničkog zbora, EUGMS – European Union Geriatric Medicine Society i Hrvatsko društvo za kliničku prehranu Hrvatskog liječničkog zbora uz voditelja programa prof.dr.sc. Sandru Milić te članove Izvršnog odbora doc.dr.sc. Tajana Pavić, doc.prim.dr.sc. Spomenka Tomek-Roksandić i  prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender, mag.nutr. (Slika 1.)

Dvodnevni program TNT Geriatric tečaja sadržavao je devet (9) predavanja s četiri (4) gerontološke radionice. Predavalo je 18 predavača eksperata iz područja gerontologije i  gerijatrije , geronto-gastroenterologije, geronto-nutricionizma, geronto-kirurgije i geronto-neurologije. Sudjelovalo je sedamdeset zdravstvenih djelatnika i ostalih stručnjaka u zaštiti zdravlja starijih osoba.

Prije početka stručnih predavanja, ali i na kraju provedenog međunarodnog tečaja TNT Geriatric, aktivnim sudionicima je podijeljen „Pre- and Post-program TNT Geriatric Test 2018“ u svrhu evaluacije stečenih znanja. (Slika 3.) Provedeno je i anonimno testiranje sudionika ispitivanjem stava o starijoj osobi semantičkim diferencijalom : „Test Skala o značenju Vašeg stava o starijoj osobi“. Analiziran je po prikupljenim podacima aktivnih sudionika TNT Geriatric, po više bio-psihosocijalnih kategorija kako je vidljivo iz tablice 1.

Tablica 1. Obrada test skale o značenju stava o starijoj osobi 11.05.2018. (N=51)

tablica 1

Izvor: RCMZRHZZSO-SJG NZJZ „Dr. Andrija Štampar“

Test semantički diferencijal proveden je prije početka gerontološkog tečaja TNT Geriatric. Rezultati semantičkog diferencijala kroz više bio-psihosocijalnih kategorija upućuju na sljedeći stav sudionika – zdravstvenih djelatnika o starijoj osobi : iskusan (N=46), usporen (N=39), koristan (N=34), marljiv (N=31), mršav (N=31), zaboravan (N=27), uredan (N=27), siromašan (N=27), ovisan o tuđoj pomoći (N=25), lijep (N=24), aktivan (N=23) bolestan (N=22) osamljen (N=22). Za kategoriju nepokretan-pokretan ispitanici su bili identično podijeljeni (N=21), dok ujedno smatraju da su većinom psihički samostalni (N=21). U kategoriji raspoložen-mrzovoljan najviše ispitanika (N=20) nije imalo stav, ali naginju stavu da je starija osoba više raspoložena (N=17) nego mrzovoljna (N=14).

U raspravi tijekom predavanja programa, ukazano je na značenje praćenja i evaluacije stanja uhranjenosti (debljina/pothranjenost) kod starijih od 65 godina, zbog nastalih specifičnih fizioloških promjena povezanih sa starenjem i pojavnošću vodeće i prateće dijagnoze u multimorbiditetu starijih uz funkcionalnu onesposobljenost. Istaknuta je gerontološko-antropološka mjerna jedinica za utvrđivanje prvog stupnja prekomjerne težine kod starijih osoba od BMI 25,0-29,99 kg/m2, gdje se vrednuje kao normalna primjerena težina za starije. To potvrđuju i rezultati gerontološko-javnozdravstvene analize provedbe Nutritivnog probira Web servis NRS 2002 – panel stanja uhranjenosti (debljina/pothranjenost) putem GeroS/CEZIH. (www.stampar.hr/gerontologija).

Zbog rastućeg udjela starijih osoba u Hrvatskoj koji je po procjeni stanovništva RH u 2016.g. iznosio čak 19,41% te praćenih zdravstvenih potreba i evaluacije njihove funkcionalne sposobnosti, a po najučestalijim gerontološko-javnozdravstvenim problemima, edukacija kroz TNT Geriatric ukazala je programski zaključno o neophodnosti izradbe prehrambeno-gerontoloških normi/jelovnika za starije osobe u institucijskoj i izvaninstitucijskoj skrbi za starije uz redovito praćenje i evaluaciju stanja uhranjenosti starijih (debljina i pothranjenosti)  u ranijoj, srednjoj i dubokoj starosti.

 

Uvodna predavanja TNT Geriatric: 

Doc.prim.dr.sc. Spomenka Tomek, „Gerontologija i medicina starije dobi u Hrvatskoj„ - predavanje možete pogledati ovdje.

Doc.dr.sc. Tajana Pavić, dr.med.,  „Prehrana, slabost i sarkopenija“  - predavanje možete pogledati ovdje.

Prof.dr.sc. Sandra Milić, „Interakcije hrane i lijekova“  - predavanje možete pogledati ovdje.

Doc.dr.sc. Darija Vranešić Bender, mag.nutr. „Nutritivne potrebe i alati za procjenu pothranjenosti“ - predavanje možete pogledati ovdje.

Sažeti prikaz pripremile: Dalma Sajko, dipl.med.techn. i Dorotea Franceković, bacc.med.techn.