Novost 03.03.2023
Odluka o odabiru ponuda u postupku prodaje osnovnog sredstva - amortiziranih službenih vozila putem prikupljanja ponuda
Image
prodaja vozila

Odluka o odabiru ponuda u postupku prodaje osnovnog sredstva - amortiziranih službenih vozila putem prikupljanja ponuda


Oglašavamo prodaju osnovnog sredstva - amortiziranih službenih vozila putem prikupljanja ponuda (javni poziv).

Ponudu je moguće dostaviti za jedno ili više vozila koja su predmet prodaje, ali s odvojenim cijenama.

Pisane ponude dostavljaju se na adresu Zavoda – Zagreb, Mirogojska cesta 16, poštom ili osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj - Ponuda za kupnju rabljenog službenog vozila“, a ponude se dostavljaju do 24. veljače 2023. godine do 12.00 sati, bez obzira na način dostave.

Na poleđini omotnice potrebno je navesti naziv i adresu ponuditelja.

Više informacija o vozilima i uvjetima natječaja pogledajte ovdje.