Novost 06.07.2023
Suradnja s Udrugom slijepih Zagreb u provedbi projekta „Edukacijom i savjetovanjem do zaštite zdravlja slijepih osoba“
Image
Udruga slijepih Zagreb

Služba za javno zdravstvo NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ započela je suradnju s Udrugom slijepih Zagreb, kao partner na projektu „Edukacijom i savjetovanjem do zaštite zdravlja slijepih osoba“. U Hrvatskoj je u 2022. godini registrirano 20.526 osoba s oštećenjem vida, što čini 3,3% ukupnog broja osoba s invaliditetom, dok u Gradu Zagrebu živi 2.707 osoba s oštećenjem vida. Prema dijagnozama koje u potpunosti ili većoj mjeri invalidiziraju osobu, u Hrvatskoj je registrirano 16.355 osoba s vidnim poremećajem i sljepoćom, u gradu Zagrebu 2.171 osoba. U oštećenje vida spadaju sljepoća i slabovidnost. Njihov invaliditet, smanjena pokretljivost i način života mogu uvelike utjecati na zdravlje i kvalitetu života.

Opći cilj projekta je promicanje zdravlja i unaprjeđenje znanja te svijesti kod slijepih osoba vezano uz zaštitu zdravlja, a provedba će se ostvariti kroz zdravstveno - edukativna predavanja i radionice, uz savjetovanje. Aktivnosti ovog projekta u skladu su s glavnim strateškim dokumentima koji u području zdravstvene zaštite naglašavaju položaj osoba s invaliditetom u sustavu zdravstva i pravu na zdravlje: Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Plan promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu za razdoblje od 2023. do 2025., Zagrebačka strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2025. i Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025.

Zdravstveno-edukativne aktivnosti usmjerene su na promicanje, zaštitu i unapređenje zdravlja te prevenciju razvoja kroničnih nezaraznih bolesti članova i djelatnika Udruge. Na neke čimbenike rizika možemo utjecati i naše aktivnosti moraju biti usmjerene prema promjeni nezdravih navika i usvajanju zdravih životnih stilova. Suradnja je započela predavanjem u prostorijama Udruge o zdravim životnim navikama i rizičnim čimbenicima za razvoj bolesti, s naglaskom na zdravstvene i ostale rizike povezane s upotrebom duhana i pušenjem, osobito jer je pušenje jedan od glavnih čimbenika rizika za nastanak bolesti srca i krvnih žila, izaziva ovisnost te oštećuje sve organske sustave u organizmu.


Pripremila: Marija Škes, mag. educ. reh., Odjel za promicanje zdravlja