Novost 17.05.2021
Otvorena i zatvorena pitanja
Oznake: 
Image
Otvorena i zatvorena pitanja
OTVORENA I ZATVORENA PITANJA

U svrhu unaprjeđivanja komunikacije važno je razviti i/ili poboljšati vještinu postavljanja pitanja. Dobro postavljena pitanja omogućit će bolji uvid u potrebe, interese, stavove i  raspoloženja sugovornika i osigurat će kvalitetnije prikupljanje važnih informacija. Događa se da u komunikaciji dođe do zastoja nakon postavljanja određenog pitanja, odnosno da sugovornik samo kratko odgovori sa „da“ ili „ne“. To nam može predstavljati problem za nastavak komunikacije ili prikupljanje važnih informacija. U takvoj situaciji teško je nastaviti komunikaciju, a kao posljedica se javlja osjećaj nemoći. Roditelji i adolescenti to mogu doživjeti kao svojevrsnu agresiju, na koju onda odgovaraju novom agresijom. Tada počinju povišeni tonovi, a nerijetko i međusobno okrivljavanje. 

Kako bismo izbjegli takve situacije važno je komunikaciju početi na dobar, asertivan način i dobro formulirati pitanje. 

Razlikujemo dva osnovna tipa pitanja: zatvorena i otvorena. Osnovne razlike su:

ZATVORENA PITANJA

OTVORENA PITANJA

Ne potiču verbalnu komunikaciju

Ostavljaju prostora za opširnije odgovore

Nude samo jedan odgovor

Potiču verbalnu komunikaciju

Zatvorena pitanja rezultirat će kratkim odgovorom (najčešće jedna riječ) i brzom reakcijom. Ona obično počinju sa: „Jesi li…? Ima li…? Hoćeš li…? Je li..? Koliko…?“

Ponekad se u nekom razgovoru očekuje kratak odgovor. Dapače, poželjno je da se na postavljeno pitanje kratko (ali i brzo) odgovori. Tu ćemo se koristiti zatvorenim pitanjima.

Kada želimo opširnije odgovore, dvosmjernu komunikaciju i narativne odgovore, postavit ćemo otvorena pitanja, koja su najčešće široko formulirana. 

Kod otvorenih pitanja može se očekivati opširniji odgovor i adekvatno objašnjenje. Ona obično počinju sa: „Kako…? Što…? Ima li još nešto…? Koje su…?„

Na početku komunikacije je važno identificirati situaciju i tome prilagoditi pitanja. Tako npr. sugovornik može zatvorena pitanja protumačiti i kao slab interes za njegova raspoloženja ili  osjećaje. Adolescenti znaju reći da imaju osjećaj kako ih roditelji nešto pitaju „reda radi“ i očekuju uvijek kratke odgovore. 

Evo i nekoliko primjera kako zatvorena pitanja možemo preoblikovati u otvorena:

Zatvoreno: NIJE TI SE BAŠ SVIDJELA PRIČA?

Otvoreno: ŠTO TI SE/NIJE SVIDJELO U OVOJ PRIČI?

 

Zatvoreno: HOĆEŠ LI PRVO NAPISATI ZADAĆU?

Otvoreno: ŠTO MISLIŠ O TOME DA PRVO NAPIŠEŠ ZADAĆU?

 

Zatvoreno: JESI LI SRETNA ZBOG OCJENE?

Otvoreno: KAKO SE OSJEĆAŠ ZBOG OCJENE?

Ukoliko se u komunikaciji koriste otvorena pitanja, veća je vjerojatnost da će ona teći bez poteškoća i da će sugovornik biti spremniji na davanje opširnijih odgovora. U kombinaciji s drugim vještinama komunikacije, može se postići visoka razina razumijevanja i spremnosti za razgovor.  

mr. Andreja Radić, dipl. socijalna radnica

mr. sc. Lucija Sabljić, dipl. defektologinja

mr. sc. Snježana Šalamon, dipl. socijalna radnica